Điều Khoản Sử Dụng

Top Rồng Bạch Kim cung cấp thông tin và dịch vụ liên quan đến cá cược trực tuyến. Việc sử dụng trang web này tuân theo các Điều khoản sử dụng sau đây. Vui lòng đọc kỹ Điều khoản này trước khi sử dụng trang web.

Điều khoản sử dụng Top Rồng Bạch Kim

Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả nội dung trên trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, hình ảnh, video, mã nguồn, v.v., đều thuộc sở hữu độc quyền của Top Rồng Bạch Kim hoặc bên cấp phép của chúng tôi và được bảo vệ bởi luật bản quyền và sở hữu trí tuệ.

Bạn không được phép sao chép, tái tạo, sửa đổi, phân phối, bán, cho thuê hoặc khai thác bất kỳ nội dung nào trên trang web này mà không có sự đồng ý bằng văn bản trước đây của Top Rồng Bạch Kim.

Tuyên bố trách nhiệm

Top Rồng Bạch Kim cung cấp thông tin và dịch vụ trên trang web này “nguyên trạng” và không có bất kỳ bảo đảm nào, dù rõ ràng hay ngầm, bao gồm nhưng không giới hạn ở bảo đảm về khả năng sử dụng, tính đầy đủ, tính chính xác, tính không vi phạm, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể nào.

Điều khoản sử dụng
Điều khoản sử dụng

Top Rồng Bạch Kim không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc phát sinh nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở thiệt hại về lợi nhuận, danh tiếng, sử dụng, dữ liệu hoặc các thiệt hại khác, dù có được thông báo trước hay không, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc không sử dụng trang web này.

Liên kết đến các trang web khác

Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của Top Rồng Bạch Kim. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, tính bảo mật, hoạt động hoặc tính sẵn có của bất kỳ trang web nào được liên kết. Việc truy cập và sử dụng các trang web bên ngoài này là do bạn chịu trách nhiệm.

Quyền sửa đổi Điều khoản

Top Rồng Bạch Kim có thể sửa đổi Điều khoản này bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng phiên bản cập nhật của Điều khoản này trên trang web này. Việc sử dụng trang web này sau khi đăng tải bất kỳ thay đổi nào đối với Điều khoản này sẽ được coi là sự chấp thuận của bạn đối với những thay đổi đó.

Luật pháp chi phối và Quyền hạn tài phán

Điều khoản này được chi phối và hiểu theo luật pháp Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều khoản này sẽ được giải quyết độc quyền bởi các tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.

Cảm ơn bạn đã sử dụng Top Rồng Bạch Kim!

Trân trọng, 

BQT Top Rồng Bạch Kim

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Điều khoản sử dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi

23 P. Yên Hòa, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

 0976921164

 https://toprongbachkim.org/

 [email protected]