Miễn Trừ Trách Nhiệm

Mục đích của việc miễn trừ trách nhiệm này là để xác định rõ ràng những trách nhiệm và nghĩa vụ của Top Rồng Bạch Kim đối với người dùng, cũng như để bảo vệ quyền lợi của cả hai bên.

Miễn trừ trách nhiệm Top Rồng Bạch Kim

Phạm vi miễn trừ trách nhiệm

Thông tin: Mọi thông tin trên trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bài viết, hình ảnh, video, dữ liệu, được cung cấp “nguyên trạng” và không có bất kỳ bảo đảm nào, dù rõ ràng hay ngầm, bao gồm nhưng không giới hạn ở bảo đảm về khả năng sử dụng, tính đầy đủ, tính chính xác, tính không vi phạm, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể nào.

Sử dụng thông tin: Bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc sử dụng thông tin trên trang web này. Top Rồng Bạch Kim không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc phát sinh nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở thiệt hại về lợi nhuận, danh tiếng, sử dụng, dữ liệu hoặc các thiệt hại khác, dù có được thông báo trước hay không, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc không sử dụng thông tin trên trang web này.

Chính sách bảo mật Top Rồng Bạch Kim
Chính sách bảo mật Top Rồng Bạch Kim

Liên kết bên ngoài: Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của Top Rồng Bạch Kim. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, tính bảo mật, hoạt động hoặc tính sẵn có của bất kỳ trang web nào được liên kết. Việc truy cập và sử dụng các trang web bên ngoài này là do bạn chịu trách nhiệm.

Nội dung bên ngoài

Top Rồng Bạch Kim có thể bao gồm nội dung từ các nguồn bên ngoài như các bài viết, hình ảnh, video, v.v. Chúng tôi không kiểm soát nội dung này và không chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính đầy đủ, tính hợp pháp hoặc tính phù hợp của nội dung đó.

Tính sẵn có của trang web

Top Rồng Bạch Kim cố gắng giữ cho trang web luôn hoạt động bình thường nhưng trong một vài trường hợp bất khả kháng liên quan đến kỹ thuật như đường truyền, hosting… nằm ngoài khả năng của Top Rồng Bạch Kim, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nhưng sẽ cố gắng thông báo đến bạn ngay lập tức và có giải pháp thay thế phù hợp.

Đối tượng sử dụng

Trang web này chỉ dành cho những người sử dụng tiếng Việt ở ngoài lãnh thổ Việt Nam và từ 18 tuổi trở lên. Việc truy cập và sử dụng trang web này của bạn là sự chấp thuận của bạn đối với các điều khoản miễn trừ trách nhiệm này.

Trân trọng,

BQT Top Rồng Bạch Kim

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về quy định Miễn trừ trách nhiệm này, vui lòng liên hệ với chúng tôi

 23 P. Yên Hòa, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

 0976921164

 https://toprongbachkim.org/

 [email protected]